Мирослава Ганущин

адвокат, керівник департаменту публічно-правових відносинта та департаменту будівництва та земельних правовідносин

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

“ЮК “ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ”

м. Львів, вул. Рилєєва 5, офіс 1

+38 (067) 258 45 99

+38 (032) 261 38 77

www.facebook.com/zahyst.vlasnosti

www.zv.lviv.ua

 

З жовтня в Україні розпочалося масштабне “полювання” за компаніями, що, на думку контролюючих органів,  порушують трудове законодавство. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №649-р “Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”додало ажіотажу. Беручи до уваги, що штрафи за порушення законодавства в цій сфері відчутні навіть для великого бізнесу, суб’єктам господарювання слід ретельно підійти до оформлення співробітників і виплати заробітних плат.

Це стосується всіх роботодавців без винятку, адже перевірки Держпраці не оминають підприємців, що мають до 5-10 співробітників. Якщо припустити, що у такого підприємця п’ять співробітників не оформлені належним чином, сума штрафу може бути шестизначною. Бізнесу варто підготуватися, адже повноваження інспекторів Держпраці досить широкі, а трудове законодавство - застаріле і складне, тож порушення можна виявити у результаті 90% перевірок.

У першу чергу, слід звернути увагу на критичні порушення, за які встановлені максимальні штрафи. Для прикладу, оформлення працівників, зайнятих цілий робочий день, на неповний робочий час або виплата заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ потягнуть за собою штраф у розмірі 111 690 грн за кожного працівника. Недопуск до проведення перевірки з питань виявлення таких порушень як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору обійдеться у 372 300 грн штрафу.

 

Найбільш розповсюджені помилки роботодавців у сфері трудових відносин

  1. Випробувальний термін без оформлення трудових відносин.

Прийняття на роботу з випробуванням передбачає укладення трудового договору. З моменту, коли працівник приступив до роботи, починає нараховуватися страховий стаж, а працівник отримує усі належні трудові права, включно з правом на оплату праці.  

  1. Випробувальний термін перевищує три місяці.

Законодавство встановлює, що строк випробування не може перевищувати трьох місяців (в окремих випадках за погодженням із відповідним комітетом профспілки - шести місяців).

  1. Стажування без потреби.

Потрібно розрізняти випробувальний термін і стажування: стажування проводиться до прийому на роботу, а випробування - у процесі роботи. Трудове законодавство визначає стажування як навчання на виробництві. Згідно з законодавством, стажування може бути запропоновано лише особам, які претендують на певну посаду та потребують практичного досвіду, закріплення теоретичних знань на практиці.

  1. Праця без оформлення трудових відносин.

Це грубе порушення трудового законодавства. Особа, яка погоджується на таку "працю", має усвідомлювати, що вона не має жодних трудових прав і гарантій, а в разі спору з роботодавцем не зможе захистити себе, оскільки не зможе надати доказів трудових правовідносин.

  1. Договір ЦП замість трудового.

Найбільш розповсюдженим проявом “тіньової зайнятості” є підміна трудових договорів договорами цивільно-правового характеру. При застосуванні цивільно-правової угоди у відносинах з працівниками, необхідно розуміти головні відмінності такої угоди від трудової, а головне – відповідальність за підміну понять і ризики для обох сторін.

Трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець - виплачувати працівникові заробітну плату, забезпечувати робоче місце і необхідні для роботи умови праці, передбачені законодавством і колективним договором.

Цивільно-правовий договір - угода між підприємством та особою на виконання певної роботи (договір підряду, договір доручення, договір про надання послуг), предметом якого результат праці. Договір ЦП не передбачає трудових відносин, на які поширюється трудове законодавство. Фактично, за цивільно правовим договором, фізична особа може виконувати разові завдання (наприклад, підготовка окремих консультацій або супровід судових справ), а оплата робіт має відбуватися після їх прийняття за результатом (підписання відповідного акту прийому-передачі).

 

Результат будь-якої перевірки залежить від того, як до неї підготуватися. Вчасно проконсультуйтеся з юристом стосовно питань коректного юридичного оформлення трудових відносин, і не бійтеся інспекторів Держпраці.

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

“ЮК “ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ”

м. Львів, вул. Рилєєва 5, офіс 1

+38 (067) 258 45 99

+38 (032) 261 38 77

www.facebook.com/zahyst.vlasnosti

www.zv.lviv.ua  

 

НАШІ ПАРТНЕРИ